Známý středověký filosof, spisovatel a lékař Agrippa se narodil 14.9. 1486 v Kolíně nad Rýnem, stal se učitelem teologie, později byl povýšen na rytíře, stal se doktorem práv a medicíny. Celý život se musel bránit nařčení z kacířství, a to z nejrůznějších důvodů. Založil zřejmě v Paříži společnost pro výzkum tajného vědění a byl jedním z prvních, kdo vypracoval židovskou a egyptsko-řeckou tajnou tradici. 

V Itálii začal psát své nejznámější dílo De occulta philosophia (Okultní filosofie, vyšlo 1531–1533), v němž se snažil rehabilitovat magii v křesťanství. Tvrdil, že magie není dílem ďábla, nýbrž že se jedná o vědu, která odhaluje tajemné zákonitosti stvoření. Tyto tajemné zákonitosti se skrývají v řecké, egyptské a perské moudrosti, ale také v Tóře. Odkrývá je kabala, kterou je ovšem podle Agrippy nutné interpretovat a doplnit v duchu křesťanského zjevení. Agrippovo dílo se stalo jedním z nejdůležitějších magicko-okultistických děl.

More by Jindřich Cornelia Agrippa