EBOOK: Okultní filosofie by Jindřich Cornelia Agrippa

Okultní filosofie
  • Author
    Jindřich Cornelia Agrippa
  • Genre
    Philosophy of Religion
  • Publication date
    2020-07-06

eBook includes PDF, ePub, Mobi, Tuebl and Kindle version
FREE registration for 1 month TRIAL Account. DOWNLOAD as many books as you like (Personal use). CANCEL the membership at ANY TIME if not satisfied. Join Over 550.000 Happy Readers.

All secure, we guaranted 100% privacy and your information is safe
Recent Activity
Loading...

Loading ...

Loading...

Známý středověký filosof, spisovatel a lékař Agrippa se narodil 14.9. 1486 v Kolíně nad Rýnem, stal se učitelem teologie, později byl povýšen na rytíře, stal se doktorem práv a medicíny. Celý život se musel bránit nařčení z kacířství, a to z nejrůznějších důvodů. Založil zřejmě v Paříži společnost pro výzkum tajného vědění a byl jedním z prvních, kdo vypracoval židovskou a egyptsko-řeckou tajnou tradici. 

V Itálii začal psát své nejznámější dílo De occulta philosophia (Okultní filosofie, vyšlo 1531–1533), v němž se snažil rehabilitovat magii v křesťanství. Tvrdil, že magie není dílem ďábla, nýbrž že se jedná o vědu, která odhaluje tajemné zákonitosti stvoření. Tyto tajemné zákonitosti se skrývají v řecké, egyptské a perské moudrosti, ale také v Tóře. Odkrývá je kabala, kterou je ovšem podle Agrippy nutné interpretovat a doplnit v duchu křesťanského zjevení. Agrippovo dílo se stalo jedním z nejdůležitějších magicko-okultistických děl.

UNLIMITED BOOKS, ALL IN ONE PLACE. FREE TO TRY 30 DAYS. SUBSCRIBE TO READ OR DOWNLOAD EBOOK FOR FREE. START YOUR FREE MONTH NOW!

© mercyamare.net 2021

1108 Members Online